Πειράματα Φυσικής B΄ Λυκείου

Προσδιορισμός της επιτάχυνσης
της βαρύτητας με τη βοήθεια του
απλού εκκρεμούς:

1. Παρουσίαση της εργαστηριακής άσκησης (ppt) 0,5MB

2. Ενδεικτική προσέγγιση (pdf) 0,6MB
3. Φύλλο εργασίας (doc) 0,5MB

Μελέτη νόμων ιδανικών αερίων:
1.Παρουσίαση της εργαστηριακής άσκησης (pps) 2,6MB

2.Ενδεικτική προσέγγιση (pdf) 0,2MB