Φυσική Β΄ Λυκείου

Θεωρία στο 2ο κεφάλαιο (Φυσική Γενικής παιδείας): Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα

Computerized adaptive test για το συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα


Ισοδυναμικές Επιφάνειες

Κεφάλαιο 2.1 Διατήρηση της ορμής

2. Υπολογισμός της κεντρομόλου επιτάχυνσης και της κεντρομόλου δύναμης.

1. Οριζόντια ή πλάγια βολή;

 Κεφάλαιο 1. Καμπυλόγραμμες κινήσεις: Οριζόντια βολή- Κυκλική κίνηση

Κεφάλαιο 3.Κινητική θεωρία

Κεφάλαιο 4. Θερμοδυναμική


Εντροπία - Μηχανή Carnot

Κεφάλαιο 5. Ηλεκτρικό πεδίο

Κεφάλαιο 6. Μαγνητικό πεδίο

Κεφάλαιο 7. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

 Φυσική Γενικής παιδείας 1ο Κεφάλαιο

 Ένταση - Δυναμικό Ασκήσεις

 Κίνηση σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο Ασκήσεις

 Ηλεκτρικό ρεύμα Ασκήσεις

Computerized adaptive test για τη φυσική Γενικής παιδείας


Test στην Ομαλή κυκλική κίνηση

Θέματα εξετάσεων Φυσικής Κατεύθυνσης

Ύλη Φυσικής Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας 2012 - 2013